Jak uchronić się przed podpisaniem nieuczciwej umowy?

Umowa ze sprzedawcą i klauzule zabezpieczające

Podstawą jest, aby w umowach z konsumentami nie było nieprecyzyjnych zapisów. Treść umowy powinna być łatwa w interpretacji i nie budzić żadnych wątpliwości. Dzięki temu uda się w bezproblemowy sposób rozstrzygnąć wszystkie kwestie sporne, a prawa konsumenta o precyzyjnym informowaniu będą dzięki temu respektowane.

Wiele przykładów umów zawieranych między przedsiębiorcą a konsumentem można znaleźć na https://www.infor.pl/prawo/umowy/kupno-sprzedaz/297161,Obowiazki-przedsiebiorcy-przy-zawieraniu-umow-z-konsumentami.html.

Klauzule abuzywne, czyli niedozwolone zapisy w umowach z konsumentami

Czym jest klauzula abuzywna? Jest to zapis w umowie, który nie został ustalony z konsumentem, a w dodatku narusza jego prawa. Często jest także sprzeczny z dobrymi obyczajami. Zgodnie z obowiązującym prawem, pomimo tego, że umowa zostanie podpisana, nie będzie ona i tak obowiązywała. Jest ona w końcu nieważna.

Wśród klauzul abuzywnych można wymienić:

Rejestr klauzul niedozwolonych znajdziesz tutaj: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php.

Jeżeli tego typu zapisy znajdą się w umowie konsumenckiej, którą podpisałeś, masz prawo do wytoczenia przedsiębiorcy sprawy sądowej w sądzie powszechnym. Tego typu sprawy rozpatruje również Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Więcej o nim znajdziesz tutaj: http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/296/xvii-wydzial-sad-ochrony-konkurencji-i-konsumentow.