Gdzie można szukać pomocy?

Jeżeli Twoje prawa jako konsumenta zostały naruszone, możesz zgłosić się do konkretnych organizacji po pomoc. Żaden przedsiębiorca w swoich działaniach nie jest bezkarny, a konsument może domagać się swoich praw.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

UOKiK jest centralnym organem administracji rządowej, który powstał po to, aby chronić interesy konsumentów i pilnować podstawowych zasad konkurencyjności na rynku. Podejmuje on działania mające na celu rozpatrywanie wniosków o naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Więcej informacji na temat działalności tej instytucji można znaleźć na https://www.uokik.gov.pl/.

Działalność Rzecznika Konsumentów

Konsumenci mają również swojego Rzecznika, który dba o ich interesy i troszczy się, aby prawa konsumenta nie były naruszane przez przedsiębiorców prowadzących działalność sprzedażowo-usługową.

Zadaniem Rzecznika Konsumentów jest prowadzenie edukacji konsumenckiej, udzielnie bezpłatnych porad konsumenckich, składanie wniosków w zakresie ochrony interesów konsumentów, a także występowanie do przedsiębiorców o ochronę praw i interesów konsumentów.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

WIIH jest wyspecjalizowanym organem państwowym, którego podstawowym zadaniem jest ochrona praw konsumentów, ale także interesów gospodarczych państwa, dlatego prowadzi on działalność mającą na celu kontrolę legalnego działania przedsiębiorców w sektorze sprzedażowo-usługowym. Zajmuje się również kontrolą produktów, pod względem ich bezpieczeństwa, jak i spełniania norm. Podejmuje mediacje, mające na celu ochronę interesów i praw konsumentów, a także prowadzi poradnictwo konsumenckie.

Federacja Konsumentów – niezależna organizacja pozarządowa

Zyskała status organizacji pożytku publicznego. Podstawowym jej celem jest ochrona indywidualnych interesów konsumentów, a jednocześnie nie udziela ona pomocy prawnej przedsiębiorcom. Prowadzi także działalność edukacyjną, w zakresie praw konsumenckich, a także współpracuje z państwowymi organami, przez co może kierować potrzebujących do odpowiednich instytucji.

Bezpłatne porady prawne dla konsumentów

Powstało kilka miejsc, do których konsument może zgłosić się, gdy spotkała go niesprawiedliwość ze strony sprzedawcy i sam nie umie rozwiązać sprawy w sposób satysfakcjonujący. Informacje można zaczerpnąć nawet bez konieczności wychodzenia z domu.

Specjalna infolinia do udzielania porad konsumenckich

Infolinia Konsumencka oraz Konsumenckie Centrum E-porad

Jeśli chciałbyś otrzymać poradę przez telefon lub e-mail, zapoznaj się z tymi informacjami: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=3538