Jako konsument masz swoje prawa. Dowiedz się, czego możesz oczekiwać od właścicieli sklepów stacjonarnych, jak i internetowych

Przepisy prawa przewidują wiele uprawnień dla konsumentów, ale nie każdy kupujący ma tego świadomość. Często nie walczymy o swoje prawa, zgadzając się poniekąd na nieuczciwe praktyki stosowane przez sklepy internetowe i tradycyjne, które żerują na niewiedzy swoich klientów, skrupulatnie to wykorzystując. Warto jednak wiedzieć, w jakich sytuacjach możemy wykorzystać prawa konsumenta, aby wynegocjować dla siebie dobre i przede wszystkim uczciwe warunki zakupu, jak i zawrotu towaru.

W XXI wieku konsument ma wiele możliwości pod względem robienia zakupów, zarówno bezgotówkowych, jak i nie wiążących się z koniecznością wyjścia z domu. Zakupy internetowe stały się bardzo popularne. Obecnie za pośrednictwem internetu można kupić dosłownie wszystko, co dla wielu osób jest synonimem największej wygody. Trzeba jednak znać prawa konsumenta, aby w świadomy sposób uczestniczyć w transakcji kupna-sprzedaży.

W pierwszej kolejności warto jednak rozwiać wątpliwości dotyczące tego, kim jest konsument? Jest to osoba nabywająca produkty np. jedzenie, sprzęty RTV i AGD czy leki lub korzystająca z usług np. fryzjera, kosmetyczki, hydraulika. Kodeks Cywilny jeszcze szczegółowiej określa osobę będącą konsumenta. Zgodnie z przepisami, jest to osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnych poprzez nabywanie od przedsiębiorcy towaru lub usługi, w sposób bezpośredni niezwiązany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą czy zarobkową. Ważne jest, aby tutaj podkreślić, że prawa konsumenta powinny być respektowane i każdy konsument ma prawo oczekiwać od sprzedawcy uczciwości w stosowanych praktykach.

Co o prawach konsumenta mówią przepisy prawa?

Ustawy dotyczące praw konsumentów

Ochrona konsumpcji i konsumentów jest dziś regulowana przez dwie ustawy:

Z powyższych ustaw można wyłonić podstawowe prawa konsumenta, do których można zaliczyć:

  1. Konsumenta ma prawo do zakupu dowolnego towaru, w dowolnie wybranym miejscu, zgodnie z własnymi preferencjami.
  2. Każdy produktów, który nabyliśmy, a nie spełnia naszych oczekiwań, przede wszystkim dlatego, że jest wadliwy lub uszkodzony, można zwrócić.
  3. Wszystkie produkty żywnościowe muszą powstawać zgodnie z restrykcyjnymi normami bezpieczeństwa.
  4. Każdy konsument ma prawo do zmiany decyzji o wyborze produktu.
  5. Konsument powinien mieć ułatwione zadanie w zakresie porównywania cen produktów z podobnych kategorii.
  6. Umowy zawarte między konsumentem a sprzedawcą muszą być klarowne i nie stwarzać problemów podczas analizy.
  7. Sprzedawca musi zadbać o łatwy sposób komunikacji z konsumentem, aby nie został on wprowadzony w błąd.
  8. Przekazywane konsumentowi informacje na temat produktów nie mogą być niezgodne z prawdą czy faktem rzeczywistym.
  9. Konsument może liczyć na pomoc prawną od organów rządodowych, w przypadku zakupów zagranicznych.
  10. Każdy konsument ma prawo do reklamacji produktu, który nabył u konkretnego sprzedawcy.

Jakie obowiązki wobec konsumenta ma przedsiębiorca?

Zwrot towaru w sklepach internetowych i tradycyjnych

Jeżeli kupisz produkt przez internet, masz ustawowe prawo do jego zwrotu bez podawania przyczyny zaistniałej sytuacji. Wystarczy w terminie 10 dni od daty zakupu złożyć stosowne oświadczenie, a pieniądze za zakupiony produkt zostaną przez przedsiębiorcę zwrócone. W dokumencie przesyłanym do sprzedawcy, wystarczy napisać, że odstępujemy od umowy kupna-sprzedaży. Nie musimy się tłumaczyć z podjętej decyzji.

Terminem, jakiego musi dotrzymać konsument jest zwrot towaru w terminie 14 dni od jego zakupu.

W najgorszej sytuacji, jeżeli chodzi o zwrot towaru są konsumenci robiący zakupy w sklepach stacjonarnych. Sklep tradycyjny nie ma prawnego obowiązku przyjąć towaru, z którym konsument przed zakupem dokładnie się zapoznał. Tak naprawdę jest to dobra wola sprzedawcy, że zdecyduje się na uwzględnienie takiego zwrotu. Konsument będzie jednak zobowiązany do podania odpowiednio uargumentowanej przyczyny zaistniałej sytuacji. Jednocześnie, musimy pamiętać, że wiele sklepów tradycyjnych chcąc przypodobać się klientowi, a jednocześnie zachęcić go do ponownych zakupów, decyduje się na zwrócenie gotówki za produkt, który jednak nie przydał się.

Reklamacja towaru z wadami. Jakie masz prawa?

Reklamacja towaru

Szczegółowe informacje na temat prawa konsumenta do reklamacji możesz znaleźć na http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021411176/T/D20021176L.pdf, w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Warto podkreślić, że ustawa nie rozgranicza zakupów dokonanych przez internet od zakupów w sklepach stacjonarnych, dlatego przepisy reklamacyjne są jednolite dla wszystkich dostępnych obecnie form zakupów. Każdy konsument może dochodzić swoich praw, jeżeli zakupiony towar nie jest zgodny z opisem przedstawionym przez sprzedawcę. Sprzedawca nie może wykpić się od odpowiedzialności wywieszając kartę, że reklamacje nie są uwzględnianie, ponieważ nie są to praktyki zgodne z prawem.

Jeżeli w chwili wydania kupującemu towar nie jest on zgody z umową, kupujący może żądać naprawy lub wymiany produktu na działający we właściwy sposób. Jeżeli naprawa lub wymiana jest niemożliwa, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy kupującemu.

Jednocześnie, warto tutaj podkreślić, że reklamację można zgłosić do 2 lat od nabycia towaru. Tylko wtedy sprzedawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wady produktu. Informacje o tym jak prawidłowo napisać reklamację i jakie informacje należy w niej umieścić znajdziesz na https://www.wygranaonline.com/jak-napisac-reklamacje/.

Te organy chronią konsumenta

Podstawowym organem rządowym, którego zadaniem jest ochrona praw konsumenta oraz konkurencji jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Centralny organ administracji rządowej powstał po to, aby konsumenci i sprzedawcy mieli przedstawiciela, do którego można zgłaszać skargi i wnioski, jeżeli ich interesy są naruszane. Urząd działa na rzecz ochrony konsumenta.

Innym organem strzegącym praw konsumenta jest Rzecznik konsumentów, którego zadaniem jest prowadzenie edukacji konsumenckiej, prowadzenie spraw dotyczących naruszeń konsumenckich czy też dbanie o interesy kupujących.

Wśród organów, których zadaniem jest ochrona prawa konsumenta można wymienić: